ލައިލާއާއި މަޖުނޫން ދުރުކޮއްލި ހަތުރުވެރިއަކީ ފަޤީރުކަން

ލޯބި ބިނާވެގެންވަނީ އިތުބާރުގެ މައްޗަށެވެ. ދެހިތެއްގައި ލޯބި އުފެދި އަށަގެންފި ކަމަށްވާނަމަ އެ ދެހިތުން އެ ލޯބި ފިލުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ގަދަކަމުން އެދެމީހަކު ދުރުކޮށްފިނަމަ އެ ލޯތްބާއި

Read more

އަލްޖީރިއާގެ ރަތްފަސް ސަހަރާއަށް 37 އަހަރުފަހުން ސްނޯފައިބައިފި

  އަލްޖީރިއާގައި އޮންނަ ސަހަރާ އަކަށް ސްނޯ ފައިބައިފިއެވެ. ރަތް ކުލައިގެ ފަސްގަނޑެއް އޮންނަ މި ސަހަރާ އަށް ސްނޯ ފައިބައިފައި ވަނީ އިއްޔެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ބުނެވޭ

Read more