އަލްޖީރިއާގެ ރަތްފަސް ސަހަރާއަށް 37 އަހަރުފަހުން ސްނޯފައިބައިފި

  އަލްޖީރިއާގައި އޮންނަ ސަހަރާ އަކަށް ސްނޯ ފައިބައިފިއެވެ. ރަތް ކުލައިގެ ފަސްގަނޑެއް އޮންނަ މި ސަހަރާ އަށް ސްނޯ ފައިބައިފައި ވަނީ އިއްޔެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ބުނެވޭ

Read more

މާޔޫސް ނުވާށެވެ.!

    މިއަދަކީ ތިބާގެ އެންމެ ފަހުދުވަސްކަމުގައި ދެކޭށެވެ. އިއްޔެއަކީ ވޭތުވެދިޔަތަނެވެ. މާޒީއެވެ. ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ދިޔަ ވަގުތެއް އެނބުރި ނާންނާނެއެވެ. މާދަމާއަކީ އަންނާނެ ދުވަހެއްނޫނެވެ.

Read more